Grupa Prymus - centrum kształcenia, agencja pracy

Strona główna

zobacz wszystkie

Masz 30 lat ?

Chcesz się rozwijać ?

Jesteś bezrobotny ?

Chcesz się dokształcać i pobierać stypendium w trakcie szkolenia?

TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE

Rekrutacja rusza 1 października ! Zapraszamy

SZKOLENIE WSTĘPNE - INSTRUKTAŻ OGÓLNY

Przeprowadzamy instruktaż ogólny dla nowo zatrudnionych pracowników.

Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.


Szkolenie odbywa sie w siedzibie klienta lub w Naszych salach szkoleniowych.

W ramach kompleksowej obsługi w zakresie BHP proponujemy:

 • szkolenia:
  • BHP dla wszystkich grup pracowniczych,
  • PPOŻ,
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • przygotowanie firmy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
 • ocenę ryzyka zawodowego,
 • instrukcje stanowiskowe,
 • pomoc w tworzeniu systemu zarządzania BHP,
 • analizę stanu BHP w zakładzie pracy,
 • oznakowanie bezpieczeństwa,
 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej (np. akta osobowe),
 • doradztwo w zakresie Prawa Pracy,
 • systematyczne kontrole warunków pracy w zakładzie,
 • postępowanie powypadkowe.

ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 •  organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 •  wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 •  konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 •  kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 •  sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

ZAPRASZAMY NABÓR TRWA

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY ZAKOŃCZONY EGZAMINEM PAŃSTWOWYM

okres trwania nauki to 4 semestry w trybie zaocznym

PROMOCJA 149zł MIESIĘCZNIE 

Jeśli masz pytanie zadzwoń: (32) 776 13 50, 602 795 717, lub przyjdź do Naszej Placówki, która mieści się na ul. Wolności 262/216 w Zabrzu.

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy zawodowych służb ratowniczych, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń.

Programy szkoleń opierają się na najnowszych schematach i wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).

W czasie wykładów uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną (przystępne schematy postępowania) oraz umiejętności praktyczne (ćwiczenia na manekinie, żywych pozorantach).

Szkolenie składa się z dwóch etapów:

 1. Wykład.
 2. Część praktyczna na manekinie.

 

TRWA NABÓR

SZKOŁA POLICEALNA O PROFILU
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Jeżeli Twoim celem zawodowym jest świadczenie usług opiekuńczych, to ten kierunek jest właśnie stworzony dla Ciebie.

Zadaniem opiekuna jest pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach, pielęgnowanie oraz dbanie o higienę.

Czekają Cię następujące perspektywy pracy:

 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • organizacje pozarządowe,
 • hospicja,
 • dom pomocy społecznej,
 • dzienne domy pomocy społecznej,
 • szkoły,
 • środowisko zamieszkania osoby starszej,
 • opiekunowie osób starszych mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.


NAUKA JEST BEZPŁATNA! 

 • Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Podczas szkolenia pracownik zapozna się z :

 • warunkami ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia i sposobu użytkowania obiektu,
 • sposobami postępowania na wypadek pożaru i innego miejscowego zagrożenia.
 • obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,
 • ugruntowaniem wiedzy w tym zakresie,
 • przygotowanie praktyczne w zakresie postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.


Szkolenie dbywa się w sidzibie klienta lub w Naszych salach szkoleniowych.

Z nami spełnisz swoje marzenia. Tytuł technika w systemie zaocznym maksymalnie w 2 lata !

Dla nowych słuchaczy przewidujemy stypendium!

***SPRAWDŹ NAS***

 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Technik informatyk,
 • Technik administracji,
 • Technik informatyk,
 • Technik organizacji reklamy,
 • Technik hotelarstwa,
 • Technik handlowiec,
 • Technik prac biurowych,
 • Technik ekonomista,
 • Technik logistyk,
 • Technik usług kosmetycznych,
 • Technik usług fryzjerskich,
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje państwowe świadectwo, oraz może przystąpić do egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

SZKOLENIA OKRESOWE BHP

Oferujemy szeroki zakres szkoleń otwartych i zamkniętych

Zatrudnione przez nas wysoko kwalifikowane i sprawdzone kadry, gwarantują odpowiedni poziom szkoleń oraz miłą i przyjazną atmosferę.

Jako regułę przyjmujemy indywidualne podejście do każdej szkolonej przez nas grupy, uwzględniając opinie i potrzeby naszych Klientów.

Profesjonalnie i przystępnie prowadzone wykłady zachęcają do wdrażania zdobytej wiedzy w miejscu pracy.

Większość Klientów podjęła z nami stałą współpracę, co świadczy o jakości naszych usług!

W naszej ofercie okresowych szkoleń BHP proponujemy szkolenia dla:

 • pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • inżynieryjno – technicznych (w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji)

Szkolenia odbywają się w siedzibie klienta lub w Naszych salach szkoleniowych

Poszukują Państwo Szkoły Policealnej lub Liceum Ogólnokształcącego? Nasz szkoła jest właśnie dla Was!
Oferujemy swoim słuchaczom :
: wysoki poziom kształcenia
: brak opłat 
: plany zajęć umożliwiające pogodzenie szkoły np. z pracą lub studiami.
Nasza placówka posiadaja uprawnienia szkoły publicznej, dzięki czemu słuchacze otrzymują indeks i legitymację uprawniające do zniżek komunikacyjnych oraz  w miejscach takich jak kina czy siłownie.
Zachęcamy do kontaktu z sekretariatem Naszej placówki.
Każdego z Naszych słuchaczy traktujemy indywidualnie.
 
"Jedyną rzeczą, jaka stoi pomiędzy Tobą, a Twoim marzeniem jest wola spróbowania i przekonanie, że jest ono możliwe do zrealizowania."
 
Joel Brown