Grupa Prymus - centrum kształcenia, agencja pracy

Co zapewniamy pracodawcom, schemat naszych działań:

 • nawiązanie kontaktu,
 • prezentacja firmy,
 • analiza potrzeb personalnych oraz przygotowanie profilu stanowiska,
 • podpisanie umowy o korzystaniu z pracowników tymczasowych,
 • rekrutacja i selekcja najlepszych kandydatów (wywiady, rozmowy kwalifikacyjne, AC itp.),
 • prezentacja wybranych kandydatów.

Umowa o pracę tymczasową ma podobny charakter do "standardowej" umowy o pracę. Obie podlegają tym samym przepisom Kodeksu Pracy i innym aktom prawnym regulującym stosunek pracy. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych daje jednak pracodawcom korzystającym z usług pracy tymczasowej kilka wymiernych korzyści, niedostępnych w ramach "standardowego" stosunku pracy. Są to m.in.:

 • możliwość podpisania dowolnej ilości umów na czas określony,
 • krótszy czas wypowiedzenia - w przypadku umów zawieranych na okres do 2 tygodni obowiązuje 3 dniowy okres wypowiedzenia, w przypadku umów 1 miesięcznych jest to okres tygodnia,
 • wymiar urlopu pracowników tymczasowych to 24 dni w roku,
 • przez 6 pierwszych miesięcy trwania umowy pracodawca użytkownik ma prawo odmówić pracownikowi tymczasowemu udzielenia urlopu,
 • w przypadku zwolnień części personelu pracodawca użytkownik nie ma obowiązku wypłaty odpraw.

W ramach pracy tymczasowej oferujemy m.in:

 • Nowoczesne metody selekcji i rekrutacji, gwarantujące zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanego pracownika tymczasowego. Nasi doradcy, nie tylko wyszukują na ryku kandydatów dopasowanych do wymogów konkretnego opisu stanowiska pracy, ale zwracają też uwagę na kulturę organizacyjną i polityki danego Klienta,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym obsługę administracyjno-prawną: m.in naliczanie składników płacy i prowadzenie dokumentacji kadrowej, wypłatę wynagrodzeń, przygotowywanie odpowiednich deklaracji i umów, ubezpieczenia społeczne, podatki i itd.
 • Programy szkoleniowe/adaptacyjne wspomagające utożsamienie pracowników z wizją, misją i celami firmy,
 • Pełną odpowiedzialność prawną i socjalną, a także wysokie standardy etyczne współpracy,
 • Kontakt z naszymi specjalistami z zakresu prawa pracy, zarządzania kadrami, oraz fachową pomoc w przypadku kontroli inspektorów z Państwowej Inspekcji Pracy.

Kiedy warto skorzystać z usługi pracy tymczasowej ?
Gdy w przedsiębiorstwie występuje m.in:

 • zwiększenie liczby zamówień i okres nasilenia produkcji, którym nie są w stanie sprostać pracownicy etatowi,
 • sezonowość / okresowość zapotrzebowania na personel,
 • trudności w oszacowaniu długoterminowego zapotrzebowania personelu,
 • nadmierna absencja chorobowa,
 • konieczność sprawdzenia pracownika, przed zatrudnieniem go na stałe u pracodawcy użytkownika.

Ponad to, usługa pracy tymczasowej jest wykorzystana również jako system zastępstw pracowników etatowych w sytuacjach losowych (np. absencja z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego) lub w przypadku trudności w znalezieniu odpowiedniego pracownika etatowego na określone stanowisko oraz jako pomoc przy obsadzanie stanowisk o dużej rotacji, lub do projektów specjalnych.