Grupa Prymus - centrum kształcenia, agencja pracy

Aktualności - archiwum

zobacz wszystkie

Masz 30 lat ?

Chcesz się rozwijać ?

Jesteś bezrobotny ?

Chcesz się dokształcać i pobierać stypendium w trakcie szkolenia?

TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE

Rekrutacja rusza 1 października ! Zapraszamy

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy zawodowych służb ratowniczych, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń.

Programy szkoleń opierają się na najnowszych schematach i wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).

W czasie wykładów uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną (przystępne schematy postępowania) oraz umiejętności praktyczne (ćwiczenia na manekinie, żywych pozorantach).

Szkolenie składa się z dwóch etapów:

 1. Wykład.
 2. Część praktyczna na manekinie.

 

W ramach kompleksowej obsługi w zakresie BHP proponujemy:

 • szkolenia:
  • BHP dla wszystkich grup pracowniczych,
  • PPOŻ,
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • przygotowanie firmy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
 • ocenę ryzyka zawodowego,
 • instrukcje stanowiskowe,
 • pomoc w tworzeniu systemu zarządzania BHP,
 • analizę stanu BHP w zakładzie pracy,
 • oznakowanie bezpieczeństwa,
 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej (np. akta osobowe),
 • doradztwo w zakresie Prawa Pracy,
 • systematyczne kontrole warunków pracy w zakładzie,
 • postępowanie powypadkowe.

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Podczas szkolenia pracownik zapozna się z :

 • warunkami ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia i sposobu użytkowania obiektu,
 • sposobami postępowania na wypadek pożaru i innego miejscowego zagrożenia.
 • obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,
 • ugruntowaniem wiedzy w tym zakresie,
 • przygotowanie praktyczne w zakresie postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.


Szkolenie dbywa się w sidzibie klienta lub w Naszych salach szkoleniowych.