Grupa Prymus - centrum kształcenia, agencja pracy

W ramach kompleksowej obsługi w zakresie BHP proponujemy:

 • szkolenia:
  • BHP dla wszystkich grup pracowniczych,
  • PPOŻ,
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • przygotowanie firmy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
 • ocenę ryzyka zawodowego,
 • instrukcje stanowiskowe,
 • pomoc w tworzeniu systemu zarządzania BHP,
 • analizę stanu BHP w zakładzie pracy,
 • oznakowanie bezpieczeństwa,
 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej (np. akta osobowe),
 • doradztwo w zakresie Prawa Pracy,
 • systematyczne kontrole warunków pracy w zakładzie,
 • postępowanie powypadkowe.