Grupa Prymus - centrum kształcenia, agencja pracy

Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Policealna

 • kwadrat technik administracji,
 • kwadrat technik informatyk,
 • kwadrat technik organizacji reklamy,
 • kwadrat technik hotelarstwa,
 • kwadrat technik handlowiec, 
 • kwadrat technik prac biurowych, 
 • kwadrat technik ekonomista, 
 • kwadrat technik logistyk, 
 • kwadrat technik usług kosmetycznych
 • kwadrat technik usług fryzjerskich
 • kwadrat florysta
 • kwadrat technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
 • inne.