Grupa Prymus - centrum kształcenia, agencja pracy

SZKOLENIE WSTĘPNE - INSTRUKTAŻ OGÓLNY

Przeprowadzamy instruktaż ogólny dla nowo zatrudnionych pracowników.

Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.


Szkolenie odbywa sie w siedzibie klienta lub w Naszych salach szkoleniowych.