Grupa Prymus - centrum kształcenia, agencja pracy

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Podczas szkolenia pracownik zapozna się z :

  • warunkami ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia i sposobu użytkowania obiektu,
  • sposobami postępowania na wypadek pożaru i innego miejscowego zagrożenia.
  • obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,
  • ugruntowaniem wiedzy w tym zakresie,
  • przygotowanie praktyczne w zakresie postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.


Szkolenie dbywa się w sidzibie klienta lub w Naszych salach szkoleniowych.