Grupa Prymus - centrum kształcenia, agencja pracy

Poszukujemy instruktora , wykładowcy BHP.

Zakres obowiązków:

:Przeprowadzania kontroli BHP w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP

:Sporządzania protokołów pokontrolnych,

:Sporządzania okresowych analizy warunków BHP,

:Ustalania przyczyn wypadków pracy oraz chorób zawodowych,

:Stwierdzania zagrożenia w zakładzie pracy. Mogą: doradzać w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,

:Badać przyczyny wypadków w pracy,

:Prowadzić doradztwo BHP.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do przeprowadzania szkoleń.